Naast inzicht in de huidige stand van zaken willen we met de Barometer ook drie toekomstvraagstukken onder de aandacht brengen die van invloed zijn op meerdere pijlers van de concurrentiekracht: Duurzaamheid & circulariteit, Digitalisering en Demografie. Dit zijn ontwikkelingen die in de toekomst voor ontwrichtingen kunnen zorgen, maar die ook grote kansen bieden. Deze drie terreinen vragen wat ons betreft extra alertheid van Brabantse beleidsmakers en stakeholders.


Lees een van onderstaande artikelen of

Meer talent, minder borstklopperij

Brabant heeft zich goed door meerdere crises heengeslagen, maar, alle PR-praat ten spijt, staat de Brabantse economie er eigenlijk nogal gemiddeld voor, constateert econoom Erik Stam. Met name het aanbod van talentvolle werknemers schiet te kort. “Dat past niet bij een regio met mondiale ambities.”

Een gave stad

Het maken van aantrekkelijke woonmilieus zou bovenaan de agenda van de beleidsmakers moeten staan, vindt onderzoeker Otto Raspe. Want een gave stad is een belangrijk uitgangspunt voor meer internationaal talent, banengroei en toegevoegde waarde. München en Milton Keynes laten zien dat je dit door sterke collectieve actie ook zelf kunt sturen.

Eindhoven bouwt de robots,
wij zorgen dat ze werken

De Tilburgse economie is een stille kracht die nooit onderuit gaat, robots en Polen zijn meer dan welkom in de regio, en Eindhoven loopt grote risico’s door haar exclusieve hightech focus. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt en Tilburger pur sang, schetst graag een tegendraads beeld.

Groot durven denken

Arjan van den Born, hoogleraar digitaal ondernemerschap aan Tilburg University, wil van de Jheronimus Academy of Data Sciences (JADS) een ‘groots en meeslepend’ kennisinstituut maken. Met multidisciplinair en actueel onderwijs, een prachtige campus en een toonaangevend event. De opleiding is pas net gestart maar het bedrijfsleven staat in de rij.

Meer jazz in Brabant

Het vertrouwen van burgers in de politiek neemt af en discussies raken vaker gepolariseerd. “Iedereen voelt dat het anders moet”, constateert Caroline Hummels, hoogleraar aan de faculteit Industrial Design van de TU Eindhoven. Samen met collega’s en studenten bedenkt zij allerhande experimenten in Brabant om op nieuwe manieren de dialoog met elkaar aan te gaan.

Techniek voor iedereen

Succesvolle internetondernemer Janneke Niessen verwierf wereldfaam als succesvolle ondernemer. Maar Brabant is de plek waar ze zich altijd thuis zal blijven voelen. Met een tienerboek, een ranglijst met vrouwelijke rolmodellen en een muziek-event in Breda trekt ze alles uit de kast om diversiteit in de tech-wereld te bevorderen.

Positieve kansen voor prachtig Brabant

Brabant is vanwege het groene en dorpse karakter een eersteklas vestigingsplaats voor de ‘goede economie’, vindt Peter Noordanus, oud-burgemeester van Tilburg. Maar uitdagingen zijn er ook nog genoeg, zoals criminaliteit en de arbeidsmarkt.