Bereikbaarheid

Algemene conclusie over indicator-waarde

In Noord-Brabant wonen de mensen gemiddeld 2.1 km van een oprit naar een hoofdverkeersweg, gemiddeld 6,2 kilometer van een treinstation en gemiddeld 10,4 kilometer van een overstapstation. Op elk van deze afstanden scoort Brabant bovengemiddeld, waarmee de bereikbaarheid juist onder gemiddeld is.

Waarde op de indicator

Prestatie

In Noord-Brabant wonen de mensen gemiddeld 2.1 km van een oprit naar een hoofdverkeersweg. Alleen in Friesland wonen de mensen verder van een hoofdverkeersweg. Tot een treinstation is dat gemiddeld 6,2 kilometer. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde en dubbel zo ver als in Noord-Holland en Utrecht. Tenslotte wonen Brabanders gemiddeld 10,4 kilometer van een belangrijk overstapstation. Dat is net onder het Nederlands gemiddelde. Dat komt vooral omdat relatief veel stations overstapstations zijn.

In Noord-Brabant is de afstand tot een oprit naar een hoofdweg en de afstand tot een station relatief hoog. In het gedrag van Noord-Brabanders is dit terug te zien: Brabanders reizen relatief vaak met de auto en relatief weinig met het openbaar vervoer.

Relevantie

Bereikbaarheid heeft via reistijd- en betrouwbaarheidsverbetering een direct effect op de productiviteit van bedrijven en is daarmee relevant voor de concurrentiekracht. Dit uit zich onder andere in kostenbesparingen voor bedrijven en consumenten.

Daarnaast kunnen er additionele effecten op de concurrentiekracht optreden. Het gaat dan o.a. om verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt (verminderen krapte door de betere bereikbaarheid van banen), kostenbesparingen op de invoer en uitvoer van producten, het bereiken van mogelijk nieuwe afzetmarkten en imagoverbetering waardoor nieuwe (internationale) bedrijven eerder worden aangetrokken.