Leefaantrekkelijkheid

Algemene conclusie over indicator-waarde

In 2016 waren er in Noord-Brabant 1029 theatervoorstellingen en 527 muziekvoorstellingen. De gemiddelde afstand tot een bibliotheek is 2,0 km, tot een bioscoop 6,0 km. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht scoren allen hoger op deze aspecten.

Waarde op de indicator

Prestatie

In 2016 waren er in Noord-Brabant 1029 theatervoorstellingen, 41 per 100.000 inwoners. In de ranglijst van Nederlandse provincies staat Noord-Brabant daarmee op een negende plek. Gemiddeld waren er in 2016 in heel Nederland 74 theatervoorstellingen. Uit het meerjarige staafdiagram blijkt over de jaren heen een duidelijk dalende beweging, maar per jaar kan het aantal voorstellingen per 100.000 inwoners flink verschillen. Om de trend weer te kunnen geven zijn daarom in het diagram een flink aantal jaren weergegeven.

In totaal werden in 2016 in Noord-Brabant 527 muziektheatervoorstellingen gehouden. Na Zuid-Holland, Noord-Holland, en Utrecht is Noord-Brabant de vierde provincie geteld in aantal uitvoeringen. Het Brabantse aantal daalde van 830 in 2006 naar 527 in 2016 (-36%). Een vergelijkbare daling deed zich voor in Noord-Holland; in Nederland als geheel was de daling echter minder sterk (-20 %).

Verhoudingsgewijs, vergeleken met het aantal inwoners in de provincie, is het aantal (muziek-) theatervoorstellingen in Brabant laag.

Naast de voorstellingen speelt ook de nabijheid van voorzieningen een rol in de leefaantrekkelijkheid. In Brabant is de gemiddelde afstand tot een bibliotheek 2,0 kilometer en tot een bioscoop 6,0. De bibliotheek is gemiddeld iets verder dan gemiddeld in Nederland (1,9 km). De bioscoop is in Noord-Brabant juist iets dichterbij dan gemiddeld in Nederland (6.3 km).

De afstand in West- en Midden-Noord-Brabant tot een bibliotheek is kleiner dan gemiddeld in Brabant en Nederland. De bioscoop is in deze twee regio’s ook dichterbij. Met name in Zuidoost-Brabant bevindt zich de bioscoop gemiddeld op grotere afstand dan in de rest van Brabant en Nederland.

Relevantie

Het aanbod aan voorstellingen en de nabijheid tot vermaakvoorzieningen als bibliotheek en bioscoop geven een indicatie van de leefaantrekkelijkheid van een buurt, gemeente, regio of provincie. Dit is belangrijk om inwoners voor Brabant te behouden en om nieuw (internationaal) talent naar de provincie te trekken.