R&D investeringen

Algemene conclusie over indicator-waarde

In 2016 bedragen de totale R&D-investeringen in Noord-Brabant 2,79% van het BRP. De private R&D-investeringen zijn in Brabant het hoogste van Nederland, terwijl Brabant met betrekking tot publieke R&D-investeringen hoort tot de vier laagst scorende provincies.

Waarde op de indicator

Prestaties

In 2016 bedragen de R&D-investeringen in Noord-Brabant 2,79% van het Bruto Regionaal Product. Dat is met 3,01 miljard euro ruim 21% van de totale Nederlandse R&D-investeringen. Hoewel onder de EU-doelstelling van 3,0% is Noord-Brabant de Nederlandse provincie met het hoogste percentage R&D-investeringen. Noord-Brabant is daarmee de enige provincie die het nationale doel van 2,5% haalt.

In 2015 investeerde de publieke sector 0,39% van het BRP in R&D in Noord-Brabant. Alleen Friesland, Drenthe en Zeeland kregen een nog lager aandeel van hun BRP door de overheid aan R&D gefinancierd. Privaat werd in Noord-Brabant in 2015 voor 2,29% van het BRP in R&D geïnvesteerd. Dat is tweemaal zoveel als de eerstvolgende provincie (Overijssel met 1,15%) op de ranglijst van private investeerders in R&D. Daarmee is de verdeling publiek-privaat in Noord-Brabant het meest scheef van alle provincies.

Vergeleken met nabijgelegen concurrerende Europese regio’s loopt Noord-Brabant achter met R&D-investeringen, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook waar het gaat om private R&D. Zo investeerde de regio Stuttgart in 2016 in totaal 6,0% van het BRP in R&D waarvan 0,5% uit de publieke sector kwam en liefst 5,5% uit de private sector. Ook Tübingen (4,7%), Oberbayern (4,4%) en Karlsruhe (4,3%) scoren ruim boven de Europese doelstelling van 3,0%. Stuttgart (5,5%), Tübingen (3,7%) en Oberbayern (3,4%) halen de Europese doelstelling zelfs al ruim met alleen private investeringen in R&D.

Relevantie

R&D-investeringen zeggen iets over de toekomstgereedheid van de economie en bedrijven. Private investeringen in R&D laten zien dat bedrijven vertrouwen in de toekomst hebben, dat ze willen innoveren, en ook dat zij actief proberen de concurrentie voor te blijven.