Woningmarkt

Algemene conclusie over indicator-waarde

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen in Noord-Brabant bedroeg in 2017 €268.514. Dat is boven het Nederlands gemiddelde van € 263.295. Na Noord-Holland en Utrecht heeft Noord-Brabant de duurste koopwoningen van het land.

Waarde op de indicator

Prestatie

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen in Noord-Brabant bedroeg in 2017

€ 268.514. Dat is iets boven het Nederlands gemiddelde van € 263.295. De verkoopprijs van bestaande koopwoningen ligt al lange tijd boven het Nederlands gemiddelde, maar in de loop der jaren is er een duidelijke trend in de richting van het Nederlands gemiddelde zichtbaar.
NB. Uit Eurostat-cijfers over het aantal beschikbare kamers per inwoner blijkt dat de huizen in Noord-Brabant gemiddeld iets groter zijn dan in Nederland als geheel.

Als het verloop van de huizenprijzen in Nederland en in de Nederlandse provincies naast elkaar worden getoond, is te zien dat het patroon overal gelijk is, waarbij de crisis van 2008 duidelijk zichtbaar is. Vergeleken met andere Nederlandse provincies zijn de gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Noord-Holland en Utrecht het duurst. Daarna volgt Noord-Brabant.

Relevantie

Deze indicator is relevant omdat hoge woningprijzen de aantrekkelijkheid voor nieuwe vestigers negatief beïnvloedt. De hoge huizenprijzen duiden op een tekort aan woningen. Aan de andere kant geven stijgende huizenprijzen aan dat een gebied in trek is. Toenemende huizenprijzen kunnen duiden op de gewildheid en aantrekkelijkheid van een gebied (veel vraag naar woningen drijft de prijs op) en zijn dus niet steevast een negatief gegeven, hoewel de betaalbaarheid van huisvesting voor diverse bevolkingsgroepen van belang blijft.