Sociaal vertrouwen

Algemene conclusie over indicator-waarde

In Noord-Brabant heeft 82% maatschappelijk vertrouwen, 67% sociaal vertrouwen en 37% politiek vertrouwen. In de vier Brabantse subregio’s zijn deze percentages vergelijkbaar.

Waarde op de indicator

Prestaties

In Noord-Brabant heeft 82% maatschappelijk vertrouwen, 67% sociaal vertrouwen en 37% politiek vertrouwen. Maatschappelijk vertrouwen is gericht op het vertrouwen in instituties; vertrouwen in het leger, de rechters, de politie, de pers, grote bedrijven en ambtenaren. Sociaal vertrouwen is gericht op het vertrouwen in de medemens. Tenslotte gaat politiek vertrouwen over het vertrouwen in de Tweede Kamer.

Hoewel de 4 subregio’s (COROP) qua vertrouwen weinig van elkaar verschillen, zien we dat net als in 2016 het sociale en politieke vertrouwen in Noordoost-Brabant bovengemiddeld hoog is.

Relevantie

Vertrouwen is een belangrijke factor voor sociale samenhang. Sociale samenhang is een belangrijke voorwaarde voor participatie en veerkracht.