Geluk

Algemene conclusie over indicator-waarde

Noord-Brabant scoort in 2018 het rapportcijfer 8,9 op levenstevredenheid, waarmee de provincie hoort tot de 16% gelukkigste regio’s van Europa. De meest gelukkige Brabanders wonen verspreid door de provincie, veelal in de kleinere gemeenten.

Waarde op de indicator

Prestatie

Noord-Brabant een scoort met een 8,9 op levenstevredenheid internationaal heel goed, samen met nog zes andere Nederlandse provincies. De verschillen tussen Nederlandse provincies zijn niet heel groot. Zeeland en Friesland scoren licht hoger, Limburg en Flevoland iets lager.

Noord-Brabant behoort tot de 16% hoogst scorende regio’s van 403 regio’s binnen de wereldwijde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een samenwerking van 36 landen.

Van alle OESO-landen neemt Nederland de derde plaats in als het gaat om levenstevredenheid. Het OESO-gemiddelde ligt op een 6,5. Landen die relatief laag scoren zijn Griekenland, Hongarije, Portugal en Turkije; hoge scores zijn er voor de Scandinavische landen en Zwitserland.

Binnen Brabant zijn er verschillen in levenstevredenheid ofwel geluk. De hittekaart (Box 3, o.b.v. GGD-onderzoek) laat zien welk percentage van de volwassenen (19-64 jaar) zich per gemeente (erg) gelukkig voelt. Van alle 66 gemeenten waarvan gegevens beschikbaar zijn, valt op dat kleinere gemeenten als Sint-Michielsgestel, Bladel en Haaren relatief hoog scoren. De grote Brabantse steden Eindhoven, Helmond en Roosendaal horen tot de 10 relatief minder hoog scorende gemeenten.

Relevantie

Bij het analyseren van economie is het meten van enkel materiële welvaart niet voldoende. Er is in toenemende mate aandacht voor immateriële of brede welvaart, sociale factoren in het duiden van de economie en maatschappij. Omdat het op een juiste wijze meten en vergelijken van deze sociale component moeilijk is, wordt recent veel onderzoek gedaan naar deze meetbaarheid. Het bovenstaande OECD-cijfer is het gemiddelde van antwoorden van inwoners van Noord-Brabant op de vraag: op een schaal van 0-10, hoe sta je op dit moment in het leven? De GGD telt het aantal mensen dat aangeeft gelukkig of erg gelukkig te zijn.