Voorwoord

Het gaat Brabant economisch voor de wind. Maar het speelveld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Digitalisering, nieuwe geopolitieke verhoudingen en klimaatverandering zorgen voor nieuwe dynamiek. De economische winnaars van vandaag kunnen morgen verliezers zijn. Wie met die blik naar Brabant kijkt, ziet dat we zeker niet altijd in de voorhoede spelen. We zitten bijvoorbeeld in de middenmoot waar het gaat om arbeidsmarkt en woningmarkt. Ook op andere terreinen zijn de uitdagingen groot. Er is werk aan de winkel.


Blijven we in staat om de concurrentie aan te gaan met andere regio’s? Aan welke knoppen moeten we draaien? Hoe zetten we bedreigingen tijdig om in kansen en op welke feiten en inzichten koersen we?


In de afgelopen maanden hebben BrabantKennis, BrabantAdvies, Telos en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij intensief samengewerkt om een Barometer te ontwikkelen die de concurrentiekracht van onze provincie op een vernieuwende manier in beeld brengt. De Barometer geeft inzicht in onze concurrentiepositie. Dat inzicht is cruciaal. Concurrentiekracht staat immers aan de basis van economische ontwikkeling en banencreatie.


Bij de uitwerking waren ook Strategy Unit (ondersteuning bij de ontwikkeling en invulling van het Barometer model) en innovatiejournalist Amanda Verdonk (voor het houden van achtergrondinterviews met experts en een tekstuele bijdrage aan dit e-zine) betrokken. Deze interviews met experts zijn vorig jaar gehouden om de concurrentiekracht van Brabant vanuit verschillende -wetenschappelijke en ondernemende- invalshoeken te belichten. Aanvullend op de feiten en cijfers van de Barometer geven zij stof tot nadenken.


De kracht van de Barometer schuilt in de herhaling. Het is niet de foto, maar de film die inzicht geeft in de ontwikkeling van onze concurrentiekracht. De eerste versie van de Barometer die wij in dit e-zine presenteren is een voorzet, een prototype. Wij bevelen van harte aan dat de Provincie in de nieuwe bestuursperiode de handschoen oppakt en de Brabantse concurrentiekracht systematisch gaat monitoren.


Joks Janssen, directeur BrabantKennis

Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies

John Dagevos, directeur Telos

Jan Pelle, directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij