Economische groei

Algemene conclusie over indicator-waarde

De economische groei in Brabant bedraagt 3,3% in 2017. Daarmee ligt de economische groei in Brabant hoger dan het Nederlands gemiddelde (2,9%), hetgeen al sinds 2014 het geval is.

Waarde op de indicator

Prestatie

In 2017 bedraagt de economische groei in Noord-Brabant 3,3%. Dat is ruim hoger dan het landelijke gemiddelde van 2,9%. Dit is het vierde jaar op rij waarop Noord-Brabant hoger scoort dan het Nederlands gemiddelde. De geografische kaart laat zien dat de economische groei binnen Nederland in 2017 sterk uiteenloopt. Noord-Brabant hoort tot de 5 meest-groeiende provincies.

Het economische succes in Noord-Brabant kent een brede sectorale basis waarbij de technologische industrie, machinebouwers en toeleveranciers aan de auto-industrie belangrijke aanjagers zijn. Tegelijkertijd laten grote sectoren zoals de bouw, de zakelijke dienstverlening en de zorg ook sterke groei zien (ING, 2018).

De bovengemiddelde economische groei is terug te zien in het Bruto Regionaal Product per inwoner. In 2016 bedroeg dat in Noord-Brabant € 43.058, terwijl het nationaal gemiddelde op € 41.258 lag.

Relevantie

Economische groei van de provincie wordt gemeten in de procentuele toe- of afname van het Bruto Regionaal Product (BRP). Het BRP is de totale waarde die geleverd wordt door alle bedrijfstakken in een regio samen. De jaarlijkse verandering van het BRP (ofwel de volumemutatie) laat de reële verandering van de economie zien, ofwel de economische groei. Dit is een wereldwijd gebruikte maatstaf voor de toestand van de economie.

Dat de Noord-Brabantse economie sinds 2014 harder groeit dan het landelijk gemiddelde is met name te danken aan de economische groei in Zuidoost-Brabant. De groei van Zuidoost-Brabant ligt in deze jaren consequent hoger dan het Brabantse en Nederlands gemiddelde. De jaren ervoor – in de crisis – is Zuidoost-Noord-Brabant echter harder gedaald dan de andere Brabantse regio’s en Nederland.