Startersdynamiek

Algemene conclusie over indicator-waarde

In 2017 steeg het aantal bedrijven met 7.250, doordat er 19.640 bedrijven werden gestart en 12.390 werden beëindigd, hetgeen resulteert in een groei van het aantal bedrijven van 3,1%. Deze groei komt met name door toename van het aantal startende eenpersoonsbedrijven.

Waarde op de indicator

Prestatie

In Noord-Brabant zijn in 2017 225.925 bedrijven gevestigd, een groei van circa 3,1% ten opzichte van 2016. Over een periode van 10 jaar zijn per saldo (het aantal gestarte bedrijven minus het aantal beëindigde bedrijven) bijna 70 duizend bedrijven bijgekomen, een groei van circa 44,8%. Dit is ruim onder het Nederlands gemiddelde. Met deze groei neemt Brabant in vergelijking met de andere provincies een achtste plaats in.

Noord-Brabant huisvest in 2017 15,0% van alle bedrijven in Nederland. In 2013 was dat nog 15,3%; er vond dus een relatieve daling plaats. Binnen Brabant huisvest Zuidoost-Brabant de meeste bedrijven (67.000), gevolgd door Noord- (62.000), West- (54.000) en Midden-Brabant (41.000). In iedere regio is sprake van geleidelijke groei, en deze is vergelijkbaar met het gemiddelde van Noord-Brabant.

De groei wordt met name veroorzaakt door het aantal gestarte eenpersoonsbedrijven. De meeste bedrijven zijn terug te vinden in de sectoren waarin Noord-Brabant ook de meeste banen heeft: Zakelijke dienstverlening, Handel, vervoer en horeca, Nijverheid/ Industrie en ook de Niet-commerciële dienstverlening (hoewel dat o.a. voor overheidsfuncties niet is terug te zien).

Startersdynamiek: Terwijl het aantal dienstverlenende bedrijven in Noord-Brabant groeit, neemt het aantal bedrijven met meer dan 2 medewerkers in landbouw, industrie, handel en financiële dienstverlening juist af. In deze sectoren komen er wel meer eenpersoonsbedrijven bij, wat veroorzaakt wordt door zowel oprichting van ZZP-achtige constructies als verkleining van bedrijven.

Relevantie

Het aantal gevestigde bedrijven zegt iets over de mate van ondernemerschap en de aantrekkelijkheid van een provincie voor bedrijven. Meer vestigingen leiden vaak tot meer dynamische omgevingen met meer ondernemerschap, meer banen en uiteindelijk meer economische groei. Starters die een nieuw bedrijf beginnen, dragen in grote mate bij aan de diversiteit van de economie. Zij zijn vaak innovatief en kunnen flexibel inspelen op veranderende markten. Dit kunnen zowel ZZP’ers in dienstverlenende sectoren zijn, als innoverende en creërende ondernemers.