Inkomen

Algemene conclusie over indicator-waarde

De mediaan van het gestandaardiseerd inkomen ligt in Noord-Brabant in 2017 op € 26.700. In Nederland bedraagt het €26.100. Brabant is hiermee de op-een-na hoogst scorende provincie. De afgelopen jaren groeit het inkomen geleidelijk, vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde.

Waarde op de indicator

Prestatie

De mediaan is het middelste inkomen als alle inkomens naast elkaar in een oplopende rij worden gezet. Gestandaardiseerd wil zeggen dat het besteedbaar inkomen gecorrigeerd is voor grootte en samenstelling van het huishouden; zo worden alle inkomens herleid naar het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Daarmee wordt onder andere gecorrigeerd voor gezinsgrootte, en daarmee ook voor schaalvoordelen, bijvoorbeeld in huisvesting en energie, die mensen halen als hun huishouden uit meer dan één persoon bestaat. In deze statistiek zijn studenten niet meegenomen.

De mediaan van het gestandaardiseerd inkomen ligt in Noord-Brabant in 2017 op € 26.700. Dat is meer dan het Nederlands gemiddelde (€26.100). Hiermee neem Noord-Brabant de tweede plaats in, na Utrecht, op de ranglijst Nederlandse provincies naar het mediaan gestandaardiseerd inkomen.

Voor alle Brabantse regio’s ligt de mediaan gestandaardiseerd inkomen op of boven het Nederlands gemiddelde. Noordoost-Brabant scoort met €27.300 het hoogst.

In Europa scoort Nederland als geheel, op basis van 2016 cijfers, een negende plek op de ranglijst mediaan gestandaardiseerd netto-inkomen.

Relevantie

Het inkomen bepaalt in hoeverre mensen in staat zijn rond te komen en (extra) te kunnen consumeren

en besteden. Het zegt iets over de financiële ruimte die mensen in hun leven hebben. Cijfers laten

zien dat die in Brabant, vergeleken met de rest van Nederland, behoorlijk goed is.