Luchtkwaliteit

Algemene conclusie over indicator-waarde

Noord-Brabant reduceerde zijn PM25-uitstoot (fijnstof) tussen 2007-2016 met 36%. Vooral de sectoren landbouw en energie/gas waren hiervoor verantwoordelijk. Sinds 2010 overtreedt Noord-Brabant de EU PM10 fijnstofwaarde niet meer.

Waarde op de indicator

Prestatie

In totaal reduceerde Noord-Brabant zijn PM25-uitstoot tussen 2007-2016 met 36%. In de eerste figuur is de prestatie van de verschillende economische sectoren te zien. Landbouw en energie/gas namen de grootste teruggang voor hun rekening. Brabant heeft geen overschrijding van de grenswaarde fijnstof PM10 meer. Dat geldt overigens voor alle provincies, behalve Utrecht. Als uitgangspunt wordt hiervoor de EU-grens genomen. De WHO hanteert een aanzienlijk lagere grens. Als die als uitgangspunt wordt genomen ziet het beeld er minder rooskleurig uit.

Cijfers maken het mogelijk op Europees niveau te vergelijken. In 2015 stootte Nederland nog maar 0,67 maal de hoeveelheid PM25 uit van de hoeveelheid in 2008. Servië en Letland stootten juist veel meer uit, alle andere landen minder. De teruggang in Nederland was beter dan het Europees gemiddelde.

Relevantie

Een gebrek aan goede luchtkwaliteit kan leiden tot gezondheidsklachten, kortdurend (irritatie aan luchtwegen) of chronisch (bijvoorbeeld astma). Luchtvervuiling kost de Nederlandse maatschappij per jaar minimaal 4 miljard euro. Het grootste deel daarvan is het gevolg van vroegtijdige sterfte door langdurige blootstelling aan stof. Luchtkwaliteit heeft dus direct effect op de gezondheid en bijbehorende kosten, maar ook indirect op het vestigingsklimaat. Een goede luchtkwaliteit draagt bij aan gezonde inwoners en is een voorwaarde voor een omgeving waarin bedrijven en inwoners zich graag vestigen.