Banen

Algemene conclusie over indicator-waarde

Bijna 25% van de ondernemers in Noord-Brabant ervaart belemmeringen door een gebrek aan personeel in het eerste kwartaal van 2018. In het eerste kwartaal van 2015 lag dit percentage nog beneden de 5%. Daarmee is de krapte op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Waarde op de indicator

Prestatie

Het aantal Brabantse banen is tussen 2010 en 2017 met 5% toegenomen van 1.215.000 naar 1.276.000. Grootste werkgevers zijn de handel met 222.300 banen, verhuur en overige zakelijke diensten met 198.300 banen, de gezondheids- en welzijnszorg met 184.000 banen en de industrie met 168.800 banen.

Door de banengroei is de krapte op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bijna 25% van de ondernemers in Noord-Brabant ervaart belemmeringen door een gebrek aan personeel in het eerste kwartaal van 2018. In het eerste kwartaal van 2015 lag dit percentage nog op 5%.

Relevantie

Het aantal banen in een provincie wordt sterk bepaald door het type van de aanwezige sectoren en de daaraan gekoppelde doorwerking van conjuncturele schommelingen. In 2017 behoort 18% van de banen in Noord-Brabant tot de Nijverheidsector, die voornamelijk bestaat uit industrie en bouw. Dit aandeel is hoger dan het Nederlands gemiddelde, waar 13% van alle banen tot de Nijverheid wordt gerekend. Door het bovengemiddelde aandeel van banen in de nijverheidssector, per definitie een conjunctuurgevoelige sector, laat deze analyse zien dat Brabantse ondernemers bovengemiddelde belemmeringen ervaren als gevolg van de krapte van de arbeidsmarkt.

Brabant kent door haar industriële structuur een relatief grote behoefte aan technici. Vooral in de bouw en industrie hebben bedrijven vaker dan gemiddeld te maken met een tekort aan personeel. Alleen in de ICT-sector is het aandeel bedrijven dat te maken heeft met moeilijk vervulbare vacatures nog groter. Bij een enquête onder HR-professionals begin 2017 bleek meer dan de helft van de technische vacatures moeilijk vervulbaar. Deze technische banen zijn vooral moeilijk in te vullen door het ontbreken van de juiste kwalificaties bij sollicitanten, veroorzaakt door een beperkte arbeiderspool. Vooral technici op mbo- en hbo-niveau zijn moeilijk te vinden (Werk.nl, 2019).