Organisatie


Ondernemerschap en het nemen van verantwoordelijkheid staan hoog in het BOM-vaandel. De organisatie is zo ingericht dat je daarvoor zoveel mogelijk ruimte krijgt. Niet het controleren, maar het faciliteren staat centraal. We onderscheiden drie niveau's:


Directie

De directie zorgt ervoor dat de koers aansluit bij de statutaire verantwoordelijkheden die ons door onze aandeelhouders (Ministerie van Economische zaken en de Provincie Noord Brabant) zijn toevertrouwd.


Leadershipteam

Het leadershipteam stelt onder voorzitterschap van Jan Pelle de strategie en het beleid vast. Zowel de driehoofdige directie als een groot deel van de managers van de business- en supportcellen maken deel uit van het team. De input vanuit de business- en supportcellen is het uitgangspunt bij het vaststellen van de teamdoelstellingen. Daarbij werken we zoveel mogelijk in 'sprints': korte, afgebakende periodes die we, afhankelijk van de resultaten, telkens bijstellen. De voortgang wordt elke maandag om 12:00 uur in het team besproken.


Business- en supportcellen

De business- en supportcellen bepalen (binnen de gestelde randvoorwaarden) hun eigen doelstellingen, die bijdragen aan het realiseren van de collectieve doelen. Ze kunnen permanent en tijdelijk van aard zijn en waar nodig multidisciplinair, afhankelijk van de te realiseren ambities.

Mike van Meurs

Financieel en Operationeel Directeur verantwoordelijk voor:

  • Finance en control
  • IT & Facilities
  • Marcom
  • Productdevelopment

Jan Pelle

Algemeen directeur verantwoordelijk voor:

  • Ecosysteemontwikkeling
  • Strategie
  • HR
  • Foreign Investment & Trade

Miriam Dragstra

Directeur Business verantwoordelijk voor:

  • Brabant Ventures (Softtech & hightech systemen en materialen, Life science & Medtech, Agrofood & Biobased)
  • Renewable Energy (Investments & Develop to invest)