Miriam's team

Brabant Ventures:
Softtech en HTSM

Taken

 • Investeren in bedrijven
 • Ontwikkelen van bedrijven (coaching business plan, klankbord managementteam, instellen RvC, toegang BOM netwerk)
 • Samenwerken met BOM partners aan beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis, talent, faciliteiten, markten en kapitaal
 • Begeleiden van kansrijke bedrijven via de Investor Ready en Customer Acquisition Programma's
 • Kapitaal breder inzetten door doorverwijzingen naar andere verstrekkers
 • Partnerships uitbreiden
 • Samenwerken met andere business cellen
 • Positionering versterken


Doelstellingen (2020)

 • 2.500 nieuwe banen bij bedrijven in de BOM portfolio
 • 20% gemiddelde omzetgroei van bedrijven in BOM portfolio
 • € 350 miljoen geïnvesteerd vermogen in bedrijven in BOM portfolio
 • 60% van alle portfolio bedrijven draagt bij aan één of meer van de maatschappelijke opgaven (gezond ouder worden, duurzame energie, duurzame agrofood ketens, slimme mobiliteit)
 • Streven naar positief rendement op de kapitaalsinvesteringen


Hoofdverantwoordelijk

Gert-Jan Vaessen (lid van het leadershipsteam)

Brabant Ventures:
Life Science & Medtech,
Agrofood & Biobased

Brabant Ventures is, naast de softtech en hightech systems & materials, ook actief in de sectoren Agrofood & Biobased en Life Science & Medtech sectoren. Alle sectorteams werken aan dezelfde taken en doelstellingen.


Hoofdverantwoordelijk

Marc Jansen (lid van het leadershipsteam)

Renewable Energy:
Invest & Develop to Invest

Taken

 • Energieprojecten opwerken naar haalbare business cases
 • Investeren in ontwikkeling en realisatie van energieprojecten
 • Proactief organisaties/sectoren benaderen met groot onbenut CO2-reductie potentieel
 • Actief bijdragen aan oplossen van knelpunten bij de versnelling van de energietransitie.


Doelstellingen (2020)

 • 600k ton CO2-reductie (30 kg CO2 reductie per door Energiefonds Brabant geïnvesteerde euro)
 • € 36 mln aan investeringen vanuit het fonds
 • 24 nieuwe investeringen
 • Stimuleren van samenwerkingsprojecten waarbij Develop to Invest betrokken is (jaarlijks te bepalen)


Hoofdverantwoordelijk
Harmen de Kool (lid van het leadershipsteam)