Mike's team

Finance & Control

Taken

 • Allocatie en beheersing van beschikbare financiële en personele middelen (budget)
 • Volledig, tijdig en juist registreren van financiële informatie in grootboek en
  sub-administraties
 • Bewaken van administratieve organisatie (financial compliance)
 • Voorbereiden van managementrapportages t.b.v. prestatiesturing
 • Verzorgen van bedrijfs- en financiële analyses


Doelstellingen (2020)

•Inzicht geven in en bewaken van beschikbare (financiële) middelen

•Zorgdragen voor een adequate financiële huishouding

•Bewaken van effectieve procesuitvoering met efficiënte middeleninzet

•Bewaken dat BOM-bedrijfsvoering voldoet aan wet- & regelgeving

•Ondersteunen van het BOM-leadershipteam bij (strategische) besluitvorming met financiële en risico-informatie


Hoofdverantwoordelijk

Eric Mutsaers

IT & Facilities

Taken

 • Zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data en applicaties
 • Voldoen aan wet- & regelgeving (GDPR/AVG)
 • Doorontwikkeling (bestaande) applicaties
 • Zorgdragen voor gebruiksvriendelijke implementaties
 • Goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van ‘interne helpdesk’


Doelstellingen (2020)

 • Techniek: robuuste infrastructuur, zodat de connectiviteit met andere organisaties wordt verhoogd om wederzijdse data-uitwisseling en data-verrijking te kunnen bewerkstelligen
 • Governance & organisatie: borgen integriteit en veiligheid data en applicaties binnen wettelijke kaders (compliant zijn)
 • Functionaliteit: ondersteunen en mogelijk maken kernwaarde BOM als ‘information broker’ door ‘delen’ en ‘verbinden’ via laagdrempelige en gebruiksvriendelijke applicaties
 • Collaboration: ondersteunen digitale samenwerking met partnernetwerk


Hoofdverantwoordelijk

René Krijgsman

Marketing & Communicatie

Taken

 • Positionering, proposities en chanelling
 • Initiatief, strategie, concept en productie van marketing- en communicatieactiviteiten
 • External branding (marketing van proposities en diensten)*
 • Internal branding


* In samenwerking met Product Development


Doelstellingen (2020)

 • Imago versterken van de labels en van de BOM als geheel
 • Het planmatig realiseren van acties die optimaal aansluiten bij de behoeften van de stakeholders en de klantsegmenten
 • Marketing van de productmarkt combinaties
 • Medewerkers versterken op communicatie


Hoofdverantwoordelijk

Bram van den Hoogen (lid van het leadershipsteam)

Product Development

Taken

 • Het initiëren van nieuwe diensten
 • De strategieontwikkeling van nieuwe diensten
 • De conceptontwikkeling van nieuwe diensten
 • Het produceren van nieuwe diensten
 • De marketing van nieuwe diensten*
 • Het leveren van diensten
 • Het evalueren van geleverde diensten*
 • Het aanpassen van diensten


* in samenwerking met Marketing en Communicatie


Doelstellingen (2020)

 • Het ontwikkelen van marktconforme diensten
 • Het realiseren van de ontwikkel-roadmap in samenwerking met partners
 • Sluitende businesscase per dienst
 • Klanttevredenheid van de klantsegmenten vergroten


Hoofdverantwoordelijk
Gijs van de Molengraft (lid van het leadershipsteam)