Jan's team

Ecosysteemontwikkeling

Taken

 • Trends in de wereld herkennen
 • Vertalen naar (o.a. door analyse en toetsing bij ondernemers) de Brabantse topsectoren en maatschappelijke opgaven
 • Verkennend programmeren op belangrijke ontwikkelthema’s die aansluiten bij de kracht van Brabant
 • Het smeden van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden
 • Managen en uitvoeren van de programma's


Doelstellingen (2020)

 • Strategisch economische impact
 • Twaalf ontwikkelthema’s met 50 nieuwe projecten met 500 participanten
 • 100 nieuwe business ideeën uit ontwikkelthema’s naar BOM portfolio Brabant Ventures


Hoofdverantwoordelijk

Joep Brouwers (lid van het leadershipsteam)

Strategie en organisatieontwikkeling

Taken

 • Bewaken van de samenhang in de waardeketen (support/business cellen, klanten, partners, overige stakeholders)
 • Vertalen van het impactmodel naar het business model
 • Vertalen (meerjarige) activiteiten naar strategiekaart
 • Signaleren en doorvertalen van relevante externe ontwikkelingen


Doelstellingen (2020)

 • Opstellen en bewaken van de visie en missie van de BOM
 • Bijdragen aan een door stakeholders gedragen jaarlijks activiteitenplan
 • Bijdragen aan effectief stakeholdermanagement
 • Identificeren van kansen en bedreigingen
 • Implementeren integraal werken (gericht vanuit de klantbehoefte).
 • Meer sturing op resultaatgerichtheid
 • Transparantere en laagdrempeliger dienstverlening
 • Duidelijke waardepropositie van de BOM in de markt.


Hoofdverantwoordelijk

Strategie (links) Dick de Jager, organisatieontwikkeling (rechts) Pascal Prins

People (HR)

Taken

 • Instroom: employer branding, onboarding, salaris en contractadministratie
 • Doorstroom: beloningsmanagement, functiehuis, promotiebeleid, ontwikkel- en opleidingsbeleid, talentmanagement, leiderschapstraject, BOM University, OR, Succession planning, Arbo en wetgeving, coaching, engagement activiteiten, ziekteverzuimbegeleiding
 • Uitstroom: outplacement, pensionering en ontslag


Doelstellingen (2020)

 • Een concurrerende positionering van de BOM op de arbeidsmarkt zodat de juiste kennis, ervaring en talenten worden aangetrokken en behouden
 • Zorgdragen voor een kwalitatieve bezetting om doelstellingen meerjarenplan te realiseren
 • Ontwikkeling van potentieel voor toekomstige rollen
 • Faciliteren van medewerkers en teams om zelfstandig en in vrijheid (binnen kaders) te kunnen opereren.
 • Vergroten van employee ‘werkgeluk’
 • Actueel arbeidsvoorwaardenpakket


Hoofdverantwoordelijk

Berthe Pleging (lid van het leadershipsteam)

Foreign Investment & Trade

Foreign Investment


Taken

 • Stimuleren van de komst van internationaal opererende bedrijven naar Brabant
 • Begeleiding bij het vinden van een geschikte vestigingslocatie
 • Advies over de Nederlandse arbeidsmarkt en wetgeving
 • Introductie bij relevante contacten in de regio: overheden, leveranciers, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en zakelijke netwerken.


Doelstellingen (2020)

 • 4.000 nieuwe banen bij bedrijven in de BOM portfolio
 • € 400 mln geïnvesteerd vermogen door buitenlandse bedrijven
 • 120 Foreign Direct Investment projecten
 • 15% v.d. projecten met R&D faciliteiten
 • 10% toename (eigen) leads t.o.v. 2016


Trade


Taken

Hands on support voor bedrijven die internationaal willen groeien:

 • Organisatie van ondernemersreizen en -ontvangsten met de nadruk op matchmaking
 • Toegang tot internationale netwerken
 • informatie over markten, financieringen en evenementen in binnen- en buitenland


Doelstellingen (2020
)

 • Uitvoeren van activiteitenplan voor internationalisering van het Brabantse bedrijfsleven.
 • In samenwerking met partners het ontwikkelen en aanbieden van een integraal pakket van ondersteunende diensten en producten t.b.v. de Brabantse topsectoren


Hoofdverantwoordelijk

Eelko Brinkhoff (lid van het leadershipsteam)