Jan's team

Ecosysteemontwikkeling

Taken

  • Trends in de wereld herkennen
  • Vertalen naar (o.a. door analyse en toetsing bij ondernemers) de Brabantse topsectoren en maatschappelijke opgaven
  • Verkennend programmeren op belangrijke ontwikkelthema’s die aansluiten bij de kracht van Brabant
  • Het smeden van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden
  • Managen en uitvoeren van de programma's


Doelstellingen (2020)

  • Strategisch economische impact
  • Twaalf ontwikkelthema’s met 50 nieuwe projecten met 500 participanten
  • 100 nieuwe business ideeën uit ontwikkelthema’s naar BOM portfolio Brabant Ventures


Hoofdverantwoordelijk

Joep Brouwers (lid van het leadershipsteam)

Strategie en organisatieontwikkeling

Taken

  • Bewaken van de samenhang in de waardeketen (support/business cellen, klanten, partners, overige stakeholders)
  • Vertalen van het impactmodel naar het business model
  • Vertalen (meerjarige) activiteiten naar strategiekaart
  • Signaleren en doorvertalen van relevante externe ontwikkelingen


Doelstellingen (2020)

  • Opstellen en bewaken van de visie en missie van de BOM
  • Bijdragen aan een door stakeholders gedragen jaarlijks activiteitenplan
  • Bijdragen aan effectief stakeholdermanagement
  • Identificeren van kansen en bedreigingen
  • Implementeren integraal werken (gericht vanuit de klantbehoefte).
  • Meer sturing op resultaatgerichtheid
  • Transparantere en laagdrempeliger dienstverlening
  • Duidelijke waardepropositie van de BOM in de markt.


Hoofdverantwoordelijk

Strategie (links) Dick de Jager, organisatieontwikkeling (rechts) Pascal Prins

People (HR)

Taken

  • Instroom: employer branding, onboarding, salaris en contractadministratie
  • Doorstroom: beloningsmanagement, functiehuis, promotiebeleid, ontwikkel- en opleidingsbeleid, talentmanagement, leiderschapstraject, BOM University, OR, Succession planning, Arbo en wetgeving, coaching, engagement activiteiten, ziekteverzuimbegeleiding
  • Uitstroom: outplacement, pensionering en ontslag


Doelstellingen (2020)

  • Een concurrerende positionering van de BOM op de arbeidsmarkt zodat de juiste kennis, ervaring en talenten worden aangetrokken en behouden
  • Zorgdragen voor een kwalitatieve bezetting om doelstellingen meerjarenplan te realiseren
  • Ontwikkeling van potentieel voor toekomstige rollen
  • Faciliteren van medewerkers en teams om zelfstandig en in vrijheid (binnen kaders) te kunnen opereren.
  • Vergroten van employee ‘werkgeluk’
  • Actueel arbeidsvoorwaardenpakket


Hoofdverantwoordelijk

Berthe Pleging (lid van het leadershipsteam)

Foreign Investment & Trade

Foreign Investment


Taken

  • Stimuleren van de komst van internationaal opererende bedrijven naar Brabant
  • Begeleiding bij het vinden van een geschikte vestigingslocatie
  • Advies over de Nederlandse arbeidsmarkt en wetgeving
  • Introductie bij relevante contacten in de regio: overheden, leveranciers, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en zakelijke netwerken.


Doelstellingen (2020)

  • 4.000 nieuwe banen bij bedrijven in de BOM portfolio
  • € 400 mln geïnvesteerd vermogen door buitenlandse bedrijven
  • 120 Foreign Direct Investment projecten
  • 15% v.d. projecten met R&D faciliteiten
  • 10% toename (eigen) leads t.o.v. 2016


Trade


Taken

Hands on support voor bedrijven die internationaal willen groeien:

  • Organisatie van ondernemersreizen en -ontvangsten met de nadruk op matchmaking
  • Toegang tot internationale netwerken
  • informatie over markten, financieringen en evenementen in binnen- en buitenland


Doelstellingen (2020
)

  • Uitvoeren van activiteitenplan voor internationalisering van het Brabantse bedrijfsleven.
  • In samenwerking met partners het ontwikkelen en aanbieden van een integraal pakket van ondersteunende diensten en producten t.b.v. de Brabantse topsectoren


Hoofdverantwoordelijk

Eelko Brinkhoff (lid van het leadershipsteam)